top of page
 לקביעת פגישה ללא התחייבות:

Thanks! Message sent.

אקסל לניהול תקציב חודשי

טבלת האקסל לניהול תקציב נבנתה על מנת לספק מענה לתכנון ומעקב אחר התקציב המשפחתי בקלות ויעילות.

הקובץ מחולק לחודשים, ובתוך כל חודש קיימת חלוקה לשבועות כדי לאפשר תמונה מלאה.

יש למלא את תקציב היעד בעמודה הימנית ואת ההוצאות בפועל בהתאם להוצאה בכל שבוע. 

בנוסף ניתן לראות את נתוני כל החודשים בסיכום השנתי.  

bottom of page